Startsida
  
Read this  page in english
Nyheter  

OBS! Om du har problem att öppna de svenska sidorna, prova då den engelska versionen.


2014-05-30

Vi expanderar och söker personer till flera ingenjörstjänster.
Läs mer här

 

2014-04-29

Montagearbetet fortskrider hos Borås Energi och Miljö.
Läs mer här


2014-04-24

Rökgaskondensering till AffaldPlus, Danmark.
Läs mer här

2014-04-08

Träffa oss på IFAT i München den 5-9 maj 2014.
Läs mer här......................

2011-11-16

Tillsammans med B&W Vølund introducerar vi Next BAT®

– en lösning för framtidens waste-to-energy-anläggningar.
Läs mer här

 

 

 

Affärsidé


Vår verksamhet präglas av miljöansvar och uppfyllandet av industriella kunders behov inom områdena rening av miljöfarliga utsläpp, återvinning av energi samt maximering av ekonomisk och teknisk livslängd för dessa investeringar.

Detta skall ske genom leverans av:

  • Unika produkter såsom ADIOX® och MERCOXTM i form av komponenter, delsystem eller anläggningar för rening av gaser från dioxin och kvicksilver
  • Specialiserade anläggningsleveranser för rening/energiåtervinning
  • Konsultuppdrag inom våra specialområden
  • Kvalificerad service på värmepumpar, kompressorer och rökgasreningsanläggningar.

Våra kunder återfinns inom branscherna energi ur avfall, annan energiproduktion och processindustri. Anläggningar, konsult- och servicetjänster levereras som direktleveranser till kunder i Norden och tillsammans med starka lokala partners till kunder i övriga Europa. Unika produkter, såsom ADIOX® fyllkroppar för dioxinavskiljning, levereras till kunder över hela världen. _________________________________________________________________________________________________________
 Produkter:
 

Rökgasrening vid avfallsförbränning 

. Dioxinavskiljning (ADIOX®) med minskad memory effect

  · Fakta om dioxiner och dioxinutsläpp

. Kvicksilveravskiljning (MercOx)

. Våt skrubberteknologi

 

Energiåtervinning

. Rökgaskondensering

. Absorptions- och kompressorvärmepumpar

. Fjärrkyla och lokala enheter för kyla (absorptionskylmaskiner)