Välkommen till Götaverken Miljö AB

GÖTAVERKEN MILJÖ AB levererar lösningar för rökgasrening och rökgaskondensering, med högsta standard på prestanda och tillgänglighet, till avfalls- och biobränsleeldade anläggningar.

Vi är en av Europas ledande leverantörer av våta rökgasreningssystem ofta med integrerad energiåtervinning i form av rökgaskondensering. Vår patenterade och säkra ADIOX®-dioxinavskiljnings­teknologi har installerats över hela världen. Våra leveranser uppfyller BAT och genom serviceavtal säkrar vi goda prestanda och säker drift långt in i framtiden.

Vi ägs av Babcock & Wilcox Vølund A/S, som är en av världens ledande leverantörer av utrustning och teknologier för att omvandla hushållsavfall, verksamhetsavfall och biomassa till energi.


Pressrum

16 december 2014
Vi söker erfaren Projektledare

Götaverken Miljö AB expanderar och söker en erfaren projektledare för våra rökgasrenings- och energiprojekt.

Läs mer »
03 november 2014
Ombyggnad till torr askutlastning hos Vestforbrænding, Köpenhamn

I/S Vestforbrænding kommer fr.o.m 1 mars nästa år att transportera bort sin flygaska torrt istället för som idag som en våt Bamberg-blandning.

Läs mer »