Välkommen till Götaverken Miljö AB

GÖTAVERKEN MILJÖ AB levererar lösningar för rökgasrening och rökgaskondensering, med högsta standard på prestanda och tillgänglighet, till avfalls- och biobränsleeldade anläggningar.

Vi är en av Europas ledande leverantörer av våta rökgasreningssystem ofta med integrerad energiåtervinning i form av rökgaskondensering. Vår patenterade och säkra ADIOX®-dioxinavskiljnings­teknologi har installerats över hela världen. Våra leveranser uppfyller BAT och genom serviceavtal säkrar vi goda prestanda och säker drift långt in i framtiden.

Vi ägs av Babcock & Wilcox Vølund A/S, som är en av världens ledande leverantörer av utrustning och teknologier för att omvandla hushållsavfall, verksamhetsavfall och biomassa till energi.


Pressrum

23 oktober 2014
Träffa oss på Ecomondo

Vi deltar i Ecomondo-mässan i Rimini, Italien, den 5-8 november.

Läs mer »
04 september 2014
Driftsättningen har påbörjats i Borås

Den 25 augusti påbörjade vi driftsättningen av rökgaskondenseringsanläggningen i Borås.

Läs mer »