Lounavoima Oy bygger för närvarande, och kommer att driva, en avfallsförbränningsanläggning i Salo, Finland.

Lühr Filter GmbH i Tyskland har valts som leverantör av rökgasreningssystemet och har kontrakterat B&W Vølund AB för att leverera en tvåstegsskrubber för rökgasrening och kondensering med tillhörande vattenrening.

Anläggningen kommer att omvandla blandat hushållsavfall från städerna Salo och Åbo till fjärrvärme och elektricitet. Den återvunna energin motsvarar 90 % av Salos totala fjärrvärmebehov. Anläggningen är planerad att vara klar för överlämnande till kund i juni 2021.

Publicerat: 27 maj 2019